Δήμος Τρικκαίων

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρουρίου