Δήμος Τρικκαίων

Υπόγειο πάρκινγκ οδού 28ης Οκτωβρίου (Δικαστηρίων)

28ης Οκτωβρίου (Δικαστηρίων)2431 071080

07:00 – 15:00

1,40 €/ώρα την πρώτη ώρα
0,70 €/30′ από την δεύτερη ώρα

15:00 – 22:00

0,80 €/ώρα την πρώτη ώρα
0,40 €/30′ από την δεύτερη ώρα

22:00 – 07:00

3,00 € για όλες τις ώρες (διανυκτέρευση)

Μόνιμοι πελάτες: 40,00 €/μήνα
Χρονοχρέωση0,80 €/ώρα (ελάχιστη αγορά 30 ώρες)