Δήμος Τρικκαίων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 (Καλαμπάκα)24320 77727