Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημοτολόγιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Όταν ζητείται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Σημειώσεις

Συμπληρώνονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις μαρτύρων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Συνημμένα Έγγραφα

Για ανήλικο:
Αν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αφού οφείλει να έχει αστυνομική ταυτότητα. Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ( πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

Για ενήλικα:
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή του γονέα
  • Φωτογραφία του ανηλίκου (στις περιπτώσεις που απαιτείται)
  • Παρουσία του ανηλίκου

Συνημμένα Έγγραφα

1 2