Δήμος Τρικκαίων

Χωρίς ρίζες πλέον δέντρα στην κεντρική πλατεία

23 Σεπτεμβρίου 2017
Εξετάστηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων


Χωρίς αμφιβολίες η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων για κοπή δέντρων στην κεντρική πλατεία. Το πρωί του Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου 2017, οι αρμόδιοι υπάλληλοι εξέτασαν τα ριζικά συστήματα πλατάνου και σφενδάμου. Ο μεν πλάτανος διαθέτει ένα ελάχιστο ριζικό σύστημα 70 περίπου εκατοστών, χωρίς πασσαλοειδή μορφή, κάτι ιδιαιτέρως προβληματικό για ένα δέντρο άνω των 15 μέτρων. Ο δε σφένδαμος διαθέτει ένα ριζικό σύστημα ελάχιστων εκατοστών. Η εξέταση που έγινε, κατέδειξε ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες – όσο δύσκολη κι αν ήταν αυτή η απόφαση.
Η απόφαση επίσης όριζε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο, ορισμένα από τα δέντρα να διασωθούν. Από τη σημερινή εξέταση διαφάνηκε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια στο ριζικό σύστημα των δέντρων, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες.

Από το γραφείο Τύπου