Δήμος Τρικκαίων

Χώροι αναψυχής στο Ελληνόκαστρο

17 Δεκεμβρίου 2018

 

Με το ποσό των 7.242,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο Δήμος Τρικκαίων κάνει έργα για καλύτερες συνθήκες αναψυχής στο Ελληνόκαστρο. Πρόκειται για έργα που ήταν αναγκαία στο χωριό, όπως το αναφέρει και η ονομασία του έργου: «Δημιουργία χώρων αναψυχής στο Ελληνόκαστρο». Ο Δήμαρχος Τρικκαίων υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης «Καρακαξάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου» και θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν σε βελτιώσεις σε πεζοδρόμια, στην παιδική χαρά και στον χώρο άθλησης. Ετσι, θα κατασκευαστούν επιστρώσεις σε διάφορα σημεία, περίφραξη στην παιδική χαρά, κατασκευή κρασπέδων, νέες μπασκέτες.
Από το γραφείο Τύπου