Δήμος Τρικκαίων

COVID19: Τηλεφροντίδα για ηλικιωμένους από Δ. Τρικκαίων και e-trikala

16 Μαρτίου 2020

Δωρεάν συνδρομή σε τρικαλινούς και τρικαλινές ηλικιωμένους/ες και άτομα ευπαθών ομάδων, προσφέρουν μέσω της τεχνολογίας ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala AE.
Πρόκειται για δύο είδη υπηρεσιών τηλεφροντίδας,

– Διάθεση τηλεσαχκαρόμετρου με διεπαφή bluetooth και διασύνδεση μέσω διαδικτύου(internet) για τηλεπαρακολούθηση των τιμών σακχάρου, χωρίς επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό.

– Διάθεση σε μοναχικούς ηλικιωμένους  set αισθητήρων “έξυπνης οικίας” (πχ κίνησης, άνοιγμα εξώπορτας, θερμοκρασίας, κουμπί έκτακτης κλήσης σε βοήθεια ) για τηλεπαρακολούθηση μέσω διαδικτύου, από το κέντρο τηλεφροντίδας, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημία. Ετσι, ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala διευκολύνουν τις συνθήκες για ηλικιωμένους/ες και άτομα ευπαθών ομάδων με χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης).
Ο εξοπλισμός του Κέντρου Τηλεφροντίδας, δίνεται για χρήση, σε συνεργασία και με ιδιώτες ιατρούς στον Δήμο Τρικκαίων, μέχρι και τον Ιούνιο 2020. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 Οι ενδιαφερόμενοι ηλικιωμένοι και συγγενείς τους, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και οι θεράποντες ιατροί τους, μπορούν να επικοινωνούν με την e-trikala A.E.( στο 2431022899 κ. Ματίνα Οικονόμου), για ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα ένταξης τους στο πρόγραμμα τηλεφροντίδας.

Το πρόγραμμα τηλεφροντίδας του Δήμου Τρικκαίων και της e-trikala AE πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων από τον υπάρχοντα εξοπλισμό, η διάθεσή του θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια.
Τα προγράμματα τηλεφροντίδας ασθενών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων υλοποιούνται για πάνω από δέκα χρόνια, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το γραφείο Τύπου