Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: 1,3 εκ.€ για ενεργειακή αναβάθμιση σε 5ο Δημοτικό – Επιμελητήριο

10 Οκτωβρίου 2019

Ποσό 1,3 εκατ. € περίπου διατίθενται στον Δήμο Τρικκαίων για ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτηρίων. Το ένα είναι το διδακτήριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου και το δεύτερο είναι το κτήριο του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Τα χρήματα προέρχονται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και ειδικά από τον Αξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον». Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ προενέκρινε την ένταξη των δύο έργων και πλέον θα πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να αναδειχθεί εργολάβος και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Για το Επιμελητήριο εγκρίθηκαν 499.397,49€ και για το 5ο Δημοτικό Σχολείο άλλα 815.380,24€, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων συνεισφέρει με άλλα 26.000€ περίπου. Όμως η συνεισφορά του Δήμου συνίσταται και στην εκπόνηση των μελετών από την Τεχνική του Υπηρεσία, και στην ανάληψη προώθησης όλων των διαδικασιών, ώστε να μπορεί να προχωρήσει κάθε πρόταση και να εγκριθεί.
Η ενεργειακή αναβάθμιση γενικά, βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης των κτηρίων και μειώνει εκπομπές ρύπων, στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η χώρα μας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτηρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ειδικότερα όμως, η νέα αυτή δράση του Δήμου Τρικκαίων, έχει πρόσθετα οφέλη:
1. Αναδεικνύει τη συνέργεια με έναν ακόμη φορέα της τοπικής οικονομίας, το Επιμελητήριο Τρικάλων.
2. Δίνει τη δυνατότητα μείωσης εξόδων για θέρμανση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
3. Ενισχύει την εκπαίδευση και γνώση της νεολαίας στις δυνατότητες χρήσης νέων τεχνολογιών στην ενέργεια και γενικότερα στην καθημερινότητα.

Τα έργα
Στο Επιμελητήριο, προβλέπεται εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης, αντικατάσταση των κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα και ενεργειακούς υαλοπίνακες, θερμομόνωση στις οροφές κτηρίου και υπογείου, νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. εγκατάσταση μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού.
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο ένα εκ των ιστορικότερων και παλαιότερων των Τρικάλων, προβλέπεται, προσθήκη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, οροφής και δαπέδου, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες, τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, μηχανικός αερισμός και αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης.

Ειδικά για το σχολείο, οι συγκεκριμένες εργασίες στοχεύουν στη βελτίωση του φυσικού φωτισμού, στην επίτευξη της θερμικής άνεσης, στην ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρμανσης και δροσισμού, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στη ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσα στους χώρους του σχολείου για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.

Ολες αυτές οι εργασίες ουσιαστικά δείχνουν την πρόθεση του Δήμου Τρικκαίων να ενισχύσει δράσεις για τα κτήρια, μειώνοντας κόστος για θέρμανση και τηρώντας τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων

 

Από το γραφείο Τύπου