Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: 10+1 μέτρα για ελάφρυνση δημοτών - επιχειρήσεων λόγω COVID-19

5 Ιουλίου 2020

Ο Δήμος Τρικκαίων κάνει πράξει τη στήριξη και ελάφρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από τα αποτελέσματα του lockdown λόγω κονοροϊού. Πρόκειται για μέτρα που αφορούν σε απαλλαγή ή αναστολή πληρωμών για συγκεκριμένο διάστημα σε πλήθος πλευρών της οικονομικής ζωής του τόπου. Πολλά εξ αυτών των μέτρων είχαν ληφθεί με βάση τις προτάσεις της ΚΕΔΕ στη διάρκεια των δύο μηνών του lockdown. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ομόφωνα ενέκρινε τα μέτρα που υιοθέτησε και επεξεργάστηκε η δημοτική αρχή, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2020. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά μέτρα, που δείχνουν την κοινωνική ευαισθησία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Τα μέτρα είναι:
1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός των σχολικών μονάδων από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων
2. Η αναστολή καταβολής μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός των κοιμητηρίων από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020
3. Η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος των δημοτικών ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση επιχείρησης, της οποίας έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί προσωρινά η λειτουργία της για λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
4. Η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος των δημοτικών ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020
5. Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των Επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή 3 περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο και Ιούνιο 2020, εφόσον οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και οι δημότες σε αναστολή εργασίας. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για το εν λόγω διάστημα δύναται να συμψηφίζονται με μελλοντικές καταβολές του ίδιου τέλους.
6. Η απαλλαγή των δημοτών που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020
7. Η απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη των Επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, από 11 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 Μαΐου 2020. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, αυτά συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
8. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των τροφείων των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
9. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναλογικά.
10. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναλογικά.
11. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου για τη χρήση των αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί προσωρινά για λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύθηκε η πρόσβαση των αθλούμενων σ’ αυτές.

Με την ψήφιση των μέρων αρχίζει και η εφαρμογή τους αυτεπάγγελτα από την Οικονομική Υπηρεσία με δύο τρόπους:
– είτε με την υποβολή αντίστοιχων ονομαστικών καταστάσεων από κάθε φορά αρμόδιες υπηρεσίες (τροφεία, δίδακτρα, αντίτιμο χρήσης αθλητικών χώρων, μισθώματα, τέλη κοινόχρηστων χώρων, κ.λπ.),
– είτε κατόπιν υποβολής αίτησης στον Δήμο από τους δικαιούμενους, οι οποίοι είτε ανέστειλαν την δραστηριότητά τους είτε πλήγηκαν από τα 4 έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κάθε σχετική λεπτομέρεια για τις αιτήσεις, θα ανακοινωθούν σύντομα από τον Δήμο Τρικκαίων, καθώς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών και η μαζική προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για πρόσθετα μέτρα για κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, στον πολιτιστικό τομέα, θα υπάρξει νέα ρύθμιση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από το γραφείο Τύπου