Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

30 Ιουλίου 2020

O Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι καταρτίζεται το νέο πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους συλλόγους για την περίοδο 2020-21. Οι σύλλογοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, καλούνται να υποβάλλουν  το αίτημά τους με δύο τρόπους:
α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
β) να προσέλθουν στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, Καποδιστρίου 13, 243135301 & 2431353509, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου δημόσιας υγείας.
ΟΙ αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2020.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxis του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου
2. Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ
3. Αντίγραφο πρακτικού ΓΣ
4. Δημοτική Ενημερότητα

Από το γραφείο Τύπου