Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα

25 Ιανουαρίου 2019
Οι κάτοικοι 4 χωριών του Δήμου πρέπει να πιστοποιηθούν για το μόνιμο της κατοικίας τους

Στη δεύτερη φάση για την τηλεοπτική κάλυψη χωριών της περιφέρειάς του, περνά ο Δήμος Τρικκαίων. Μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 οι κάτοικοι των χωριών Αρδανίου,  Γοργογυρίου, Περδικορράχης και Ράξας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΠ της περιοχής τους ή στο ΚΕΠ του Δημαρχείου Τρικκαίων για να πιστοποιηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι αυτών των χωριών.
Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από το έργο με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής – Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Δήμος Τρικκαίων κινήθηκε εγκαίρως για να ενταχθεί στο έργο, κάτι που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018. Στόχος, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους, ει δυνατόν, τους κατοίκους των χωριών, να έχουν τηλεοπτικό σήμα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κα.)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017.
  • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
  • Αντίγραφου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.
  • Αίτηση, το κείμενο της οποίας μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr).

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν και διευκρινίσεις για ειδικότερες περιπτώσεις αιτούντων.

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα υποβάλλονται με κάθε δυνατό τρόπο (διά ζώσης, ταχυδρομικώς, μέσω fax ή μέσω e – mail) στο κοντινότερο ΚΕΠ ή στο ΚΕΠ του Δημαρχείου Τρικκαίων.
Ο κάθε αιτών όμως, θα πρέπει  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να δηλώσει, ποια εταιρεία επιθυμεί για να λάβει τηλεοπτική πρόσβαση: COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) ή DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”).

Στη συνέχεια ο Δήμος Τρικκαίων πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντα ως μόνιμου κατοίκου των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Αν αυτό γίνει επιτυχώς, καταχωρείται η αίτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης.

Επισημαίνεται με το εν λόγω πρόγραμμα, δεν δίνεται χρηματικό ποσό στον αιτούντα, ενώ, ο αυξημένος αριθμός πιστοποιημένων μόνιμων κατοίκων, αυξάνει και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους (ΚΕΠ ΔΕ Κόζιακα: 24313 52 626, ΚΕΠ ΔΕ Παληοκάστρου: 24310 87827, ΚΕΠ ΔΕ Παραληθαίων: 2431352714, ΚΕΠ ΔΕ Τρικκαίων: 24313 50 000) ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη στον τηλεφωνικό αριθμό 2431020000 ή στον Δήμο Τρικκαίων στον αριθμό 2431351146 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου).

 

Από το γραφείο Τύπου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage