Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Διά βίου μάθηση για τους κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων

24 Αυγούστου 2021

Μια σημαντική πρωτοβουλία υλοποιούν μέσω της συνεργασία τους, τρεις φορείς, με οφέλη για τους κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων. Πρόκειται για την έναρξη  συμμετοχής του Καταστήματος Κράτησης στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ..Μ.) Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
Η συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο Τρικκαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μέσω του Κ.Δ.Β.Μ. του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας-Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων υλοποιείται άμεσα.
Θα δημιουργηθούν δύο Τμήματα (15 ατόμων το καθένα) Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεταναστών-Κρατουμένων, στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.
Σε διάστημα 125 εκπαιδευτικών ωρών οι 30 κρατούμενοι θα διδαχθούν Ελληνική Γλώσσα, με τον τίτλο του δωρεάν αυτού προγράμματος να είναι «Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)»
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Από το γραφείο Τύπου