Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Ενημέρωση σε ελαιοπαραγωγούς για δυνατότητα ενισχύσεων

19 Νοεμβρίου 2018
Αφορά σε αίτηση ενίσχυσης από καταστροφές λόγω καιρού το 2017

Τις δυνατότητες να καλύψουν μέρος των πληγεισών καλλιεργειών τους, έχουν ελαιοπαραγωγοί του Δήμου Τρικκαίων. με βάση σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος καλεί τους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιά από ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΕΤΟ σε καλλιέργειες ελιάς κατά τη χρονική περίοδο 11 – 16 Ιανουαρίου 2017  και έχουν υποβάλλει αρχική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, να προσέλθουν στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Τρικκαίων. Εκεί, θα υποβάλλουν την οριστική αίτηση ενίσχυσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν οριστικά δικαιούχοι του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ΚΟΕ «ΕΤΗΣΙΟ 2017».

Οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλονται έως την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ, στους οποίους είχε γίνει η αρχική αίτηση. Επίσης, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ

Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης ενίσχυσης  και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
  3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017).
  4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
  5. Δήλωση ΟΣΔΕ 2017
  6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.

 

Από το γραφείο Τύπου