Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Η «έξυπνη πόλη» επιμορφώνει τους μηχανικούς για την κλιματική ουδετερότητα

25 Νοεμβρίου 2021

Διαδικασία επιμόρφωσης, ενημέρωσης και σεμιναρίων υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, στο πλαίσιο των δράσεων για Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη. Σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το ΕΙΠΑΚ (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου) διοργανώνει σεμινάρια κατά τη διάρκεια του πενθημέρου εκδηλώσεων για Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.
Τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο των έργων nZEB Roadshow και VilaWatt, αφορούν μηχανικούς και εξειδικεύονται σε ζητήματα, όπως: Παθητικά κτήρια και η κατασκευή τους, θερμομόνωση, τοποθέτηση κουφωμάτων, αεροστεγανότητα, θερμογέφυρες, μηχανικός αερισμός, αντλίες θερμότητας.
Ο Δήμος Τρικκαίων, ξεκινώντας τη διαδικασία για να καταστεί Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη, επιμορφώνει τους μηχανικούς, που θα είναι οι φορείς μελέτης και κατασκευής των κτηρίων αυτής της πόλης.
Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2021, παρουσιάστηκε από τον Δήμο Τρικκαίων η υποψηφιότητα για ένταξη του Δήμου στον σχεδιασμό τη Ε.Ε. για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Ακολούθησε η υλοποίηση του προγράμματος VilaWatt, η υλοποίηση των δράσεων για το Παθητικό Κτήριο, συνεχίζονται οι δράσεις με ενημέρωση μαθητών/τριών  και με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για παθητικό κτήριο για start up επιχειρήσεις.
Η στρατηγική ενεργειακής μετάβασης του Δήμου Τρικκαίων περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιούνται σταδιακά με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Από το γραφείο Τύπου