Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Καθημερινή φροντίδα στους ωφελούμενους του ΚΗΦΗ

23 Απριλίου 2020

Μια ακόμη μονάδα του Δήμου Τρικκαίων λειτουργεί για να παρέχει κάθε δυνατή φροντίδα και βοήθεια στους ωφελούμενους. Είναι το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που φιλοξενεί 25 συμπολίτες/σσες, δίπλα από τον χώρο του Β ΚΑΠΗ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε ο covid-19 οδήγησαν τον Δήμο Τρικκαίων σε αλλαγή των δεδομένων ως προς η φροντίδα προς τους ηλικιωμένους.

Ετσι καθημερινά, τα γεύματα μοιράζονται στους ωφελούμενους με όχημα του Δήμου Τρικκαίων, προκειμένου να μειώνεται στο ελάχιστο η μετακίνησή τους. Ταυτοχρόνως, επεκτείνεται αυτή η φροντίδα, με η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως συνταγογράφηση, αγορά φαρμάκων, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, μεταφορά σε τράπεζες για είσπραξη σύνταξης, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα όταν χρειάζεται.
Ένα πλήρες πλέγμα συνδρομής και συμπαράστασης σε τρικαλινούς και τρικαλινές, που αναγκάστηκαν να μείνουν σπίτι. Τα 4 στελέχη της Δομής, με τη συνδρομή προσωπικού από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», διευρύνουν τις υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι η έμπρακτη στήριξη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αποτελεί κύρια μέριμνα. Το ΚΗΦΗ είναι δομή που ανήκει στον Δήμο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

Από το γραφείο Τύπου