Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Μείωση χρεών κατά 60% παρά τη μείωση επιδοτήσεων

23 Δεκεμβρίου 2020

Το δυσθεώρητο χρέος του μειώνει με εντυπωσιακό ρυθμό ο Δήμος Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου το χαρακτήρισε ως «νοικοκύρεμα» – και μάλιστα όλη αυτή τη δεκαετία – καθώς η μείωση αυτή έγινε σε πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον: η κρίση και η πανδημία, έχουν μειώσει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε μεγάλο βαθμό. Η μείωση αυτή της κρατικής επιχορήγησης ανέρχεται σε 36% μέσα σε 10 χρόνια: από 20.315.854 € το 2011 σε 13.004.259 € το 2020.

Η εντυπωσιακή μείωση του χρέους του Δήμου Τρικκαίων
Η μείωση των επιδοτήσεων μέσω ΚΑΠ την τελευταία δεκαετία

Ταυτόχρονα όμως, η μείωση του χρέους ανήλθες στο εντυπωσιακό 60% περίπου: από σχεδόν 50 εκ. € χρέος το 2011, σε 20 εκ. € το 2020.
Στα χρέη, όπως φαίνεται και στο γράφημα που παρουσίασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνονται δάνεια, οφειλές σε προμηθευτές, φόροι, οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχει εντυπωσιακή μείωση, ενώ όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, για τους προμηθευτές υφίστανται μόνο οι τρέχουσες οφειλές.   Ο δε προϋπολογισμός του 2021 , που επίσης εγκρίθηκε, είναι ισοσκελισμένος στα 76.532.922,32 € ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2020 (74.060.023,21€). Και, όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, τα διαθέσιμα  προϋπολογίζονται σε 3,1 εκ. €.

Αναλυτικά τα μεγέθη του προϋπολογισμού:

ΕΣΟΔΑ 2021

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 17.623.001,41 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 31.317.746,79 €

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: 1.955.160 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.:  14.104.494,12 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: 8.428.520 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 3.104.000 €

ΔΑΠΑΝΕΣ 2021

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 32.105.218,73

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 23.550.878,25

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 20.869.784,84

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 7.040,50

Γενικό ισοσκελισμένο σύνολο: 76.532.922,32 €

Από το γραφείο Τύπου τ