Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων Οδηγίες για βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας

26 Σεπτεμβρίου 2018
Εν όψει της αποστακτικής περιόδου

Από τον Δήμο Τρικκαίων, εν όψει της αποστακτικής περιόδου του τρέχοντος έτους, γίνονται γνωστά τα εξής:
Οι αμπελοκαλλιεργητές  του Δήμου Τρικκαίων οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001, 281Α’), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) που ανήκουν, είτε στο Δημαρχιακό μέγαρο (Ασκληπιού 18 – ισόγειο), προσκομίζοντας :

  1. Είτε Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται :
  • ο αριθμός του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αμπέλι με έκταση μέχρι ενός στρέμματος
  • η παραγωγή του, η ποσότητα των στέμφυλων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραγωγή και
  • ο ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή
  •  το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη.
  1. Είτε αποδεικτικό για την  ύπαρξη αμπελιού, όπως:
  • άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή
  • αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι ή
  • οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.
  1. Αστυνομική Ταυτότητα

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και στη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλέφωνο: 24310 20000).

 

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων