Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά προγράμματα για «πράσινη» πόλη και υποδομές

8 Ιουνίου 2021

Σε δύο πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη «πράσινων» υποδομών στα Τρίκαλα, μετέχει και υποβάλλει αιτήματα ένταξης ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας VilaWatt και το 100 Neutral Cities by 2030. Στο μεν VilaWatt ο Δήμος ήδη συμμετέχει ως εταίρος, ενώ στη δεύτερη πρωτοβουλία, αυτήν την περίοδο συντάσσονται οι σχετικές αιτήσεις.
Τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Τρικκαίων και οι πολίτες μετείχαν σε δράσεις για τη ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων στην πόλη: καθαρισμός Αγιαμονιώτη, ποδήλατα,  ποτάμια.
Πλέον, οι δράσεις εξειδικεύονται σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς στόχος του Δήμου Τρικκαίων είναι να μετάσχει ενεργά στην παγκόσμια πρακτική για σεβασμό στο περιβάλλον με πρακτικές και πραγματικές δράσεις.
Ετσι, στοχεύει στο να υλοποιήσει «πράσινες» λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Λύσεις που συνδυάζονται με τα έργα που ήδη υλοποιούνται (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Πράσινο Σημείο, διπλασιασμός Βιολογικού Καθαρισμού, νέος ΣΜΑ κ.α.), αλλά και με υποδομές που θα δημιουργηθούν.
Εργαλεία για αυτήν την «πράσινη» μετάβαση είναι:
1. Το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας VilaWatt
Αφορά στην ενεργειακή μετάβαση της πόλης, σε μία πόλη μηδενικών ρύπων και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Στο Δίκτυο αυτό – μέσω του προγράμματος URBACT- ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει μαζί με τους Δήμους Seraing (Βέλγιο), Nagykanizsa (Ουγγαρία) με επικεφαλής εταίρο την πόλη Viladecans (Ισπανία).
Το VilaWatt στοχεύει στο να σχεδιαστεί η στρατηγική ενεργειακής μετάβασης της πόλης και να δημιουργηθεί πλάνο «πράσινων» υποδομών και επενδύσεων. Τα έργα και οι σχετικές παρεμβάσεις του Δικτύου θα εξειδικευθούν και αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.

2. Η πρωτοβουλία 100 Neutral Cities by 2030
Αφορά στην αξιοποίηση του σχεδιασμού του VilaWatt, με άντληση πόρων για τα έργα που το Δίκτυο θα προωθήσει για τα Τρίκαλα. Στόχος, τα Τρίκαλα να ανήκουν σε 9 χρόνια από σήμερα, στις 100 ενεργειακά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης.
Και τα δύο εργαλεία έχουν άμεση σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων που θα συνεργαστούν με τον Δήμο Τρικκαίων για την υλοποίηση στόχων με άμεση θετική επίπτωση στο περιβάλλον.

Από το γραφείο Τύπου