Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Ρύθμιση οφειλών λόγω πανδημίας - 5 ερωτήσεις & απαντήσεις

11 Ιανουαρίου 2022

Με νέα ρύθμιση ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την εφαρμογή σχετικού νόμου (τον 4764/2020) και ανακοινώνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες/τριες να προβούν σε ρύθμιση οφειλών.
Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 μέχρι 30/11/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 30/11/2021.
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Οι αιτήσεις είχαν ξεκινήσει να υποβάλλονται από 1/3/2021 έως το αργότερο τις 28/2/2022.

Αναλυτικά τα στοιχεία για τη ρύθμιση με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων:

1. Ποιες οφειλές αφορά η ρύθμιση;

 Απ.: Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 μέχρι 30/11/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 30/11/2021.

2. Πώς μπορώ να καταβάλλω τις δόσεις;

Απ.: Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

3. Πότε  μπορώ να καταβάλλω τις δόσεις;

Απ.: Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που μπορώ να καταβάλλω;

Απ.: Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

5. Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς τηλ.2431351135,2431351137,2431351133,243135140, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από το γραφείο Τύπου