Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα

24 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει άρρενες κλάσεως 2025 (γεννηθέντες το 2004) για την υποχρέωση υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα. Η δήλωση αφορά γεννημένους άρρενες του έτους 2004 κλάσεως (2025), που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων καθώς και των Δημοτικών  Ενοτήτων  Παραληθαίων, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα , Παληοκάστρου και  Μεγ. Καλυβίων, ανεξάρτητα από τη δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησης τους. Ετσι, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας εκ των γονέων να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, που στεγάζεται επί της οδού Ασκληπιού 18, ή εναλλακτικά στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 έως τις 14:00 και από τις 27/1/2020 έως τις 13/3/2020.

Από το γραφείο Τύπου