Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Πανευρωπαϊκή αναγνώριση για τη διοικητική του ανασυγκρότηση

22 Φεβρουαρίου 2017
Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνές συνέδριο για τη δημόσια διοίκηση ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για άλλη μια αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μάλιστα με δράση για καινοτομία στη διοίκηση. Ο Δήμος επελέγη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο «9ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 15 και 16 Μαΐου 2017 στη Μάλτα. Ο Δήμος Τρικκαίων επελέγη για να παρουσιάσει τις καινοτόμες του ιδέες στον τομέα της οργάνωσης των υπηρεσιών του με βάση τα νέα πρότυπα και δεδομένα.

Ουσιαστικά, επελέγη για τον νέο τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, μέσω του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κυρίως, για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, τη λογική με την οποία αυτή έγινε, τις καινοτομίες και νέες πρακτικές που εφαρμόζει, σε συνδυασμό με την ίδρυση και λειτουργία «Αυτοτελούς Τμήματος Έξυπνης Πόλης (smart city)».
Αυτή η δράση επιβραβεύτηκε από τους Ευρωπαίους και αυτή η δράση θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο πανευρωπαϊκό αυτό συνέδριο ποιότητας.
Υπενθυμίζεται ότι για να φτάσει στο σημείο αυτό ο Δήμος, εκτός από τα πλείστα όσα προγράμματα και καινοτόμες ιδέες που υλοποιεί, πήρε μέρος σε διαγωνισμό που διεξήγε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τον Δεκέμβριο του 2016. Μετείχαν σε αυτόν (με τίτλο «Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών και παρουσίαση καινοτόμων διοικητικών πρακτικών στο 9ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση») δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, περιφέρειες, Δήμοι. Ο μοναδικός Δήμος που επελέγη ήταν ο Δήμος Τρικκαίων. Και ο δεύτερος επιλεγείς φορέας ήταν η Περιφέρεια Κρήτης. Ακολούθησε η πανευρωπαϊκή αξιολόγηση και η επιλογή του Δήμου Τρικκαίων ως πρωτοπόρου και σε θέματα διοίκησης.
Η νέα πνοή στις υπηρεσίες του Δήμου – άρα και στις υπηρεσίες προς τους πολίτες – δίνεται με βάση δύο πυλώνες:
α) την ανασυγκρότηση των κεντρικών υπηρεσιών (στην έδρα του νέου Δήμου) για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, και
β) την αποκέντρωση ορισμένων δημοτικών υπηρεσιών (στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων) για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι αλλαγές είναι:

Α. Οργανωτικές

Τονίζεται πλέον ότι οι οργανωτικές δομές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον. Έτσι, η σύμπτυξη και δομική αλλαγή που επιχειρείται σε επίπεδο διευθύνσεων και τμημάτων, επιφέρει αντίστοιχα αλλαγές στην αναδιανομή των αρμοδιοτήτων και στις περιγραφές εργασίας των εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή της πολυδιάσπασης και της οργανωτικής δομής σε πολλές ενότητες μικρού μεγέθους.

Β. Διοικητικές

Λαμβάνεται μια σειρά σημαντικών αποφάσεων σε επίπεδο ανασυγκρότησης, όπως:
– Ιδρύονται: Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Υποστήριξης του Δημότη (help desk), Γραφείο Νεολαίας & Εθελοντισμού.
– Επίσης, ιδρύεται το Αυτοτελές Γραφείο Έξυπνης Πόλης (smart city). Αυτό θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, καινοτομίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τουρισμού, επιχειρηματικότητας, μεταφορών, περιβάλλοντος, διαφάνειας, εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί καινοτόμο εγχείρημα στα πρότυπα οργάνωσης και σχεδιασμού των Δήμων του μέλλοντος.
Μάλιστα, στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής του, καθιερώνεται η εσωτερική κινητικότητα στελεχών άλλων διευθύνσεων του Δήμου προς το αυτοτελές τμήμα Έξυπνης Πόλης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την ένταξή τους σε σχήματα διοίκησης έργων.

– Δημιουργείται Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου.

– Δημιουργείται Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

– Ιδρύονται Υπηρεσίες Αγροτικών Θεμάτων στις έδρες των δύο αντιδημαρχιών στην περιφέρεια του Δήμου. Παραλλήλως, Συνεχίζουν, δε, να ασκούνται στις έδρες των αντιδημαρχιών, οι αρμοδιότητες σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), είσπραξης εσόδων και διοικητικής υποστήριξης των δημοτών της περιφέρειας και των πολιτικών οργάνων της περιοχής.

– Διαχωρίζονται τα τμήματα που ασχολούνται με θέματα καθημερινότητας: ο ηλεκτροφωτισμός και συντηρήσεις των υποδομών ανήκουν σε τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αντιθέτως στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτουργούν, το τμήμα για τα απορρίμματα, την καθαριότητα, την ανακύκλωση, αλλά και το τμήμα  Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα πρασίνου, κήπων και δεντροστοιχιών.

 

Από το γραφείο Τύπου