Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: Συνεχίζεται η προσφορά από το Κέντρο Συμβουλευτικής για κακοποιημένες γυναίκες

9 Μαΐου 2016
Τη συνέχιση της σημαντικής δομής του Δήμου Τρικκαίων για τις κακοποιημένες γυναίκες, επισφραγίζει η σημερινή υπογραφή από τον Δήμαρχο, της απόφασης ανανέωσης συμβάσεων του προσωπικού. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε την απόφαση αυτή, μετά την απόφαση ένταξης της δράσης. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το έργο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη

Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων». Αφορά δηλαδή στη συνέχιση λειτουργίας της πολύ επιτυχημένης δομής, που εδώ και δύο σχεδόν χρόνια αντιμετωπίζει τα κρούσματα επιθετικότητας και άσκησης βίας σε γυναίκες. Η δράση του Κέντρου είναι πολυποίκιλη: εκτός από τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε γυναίκες – θύματα βίας, έχει διοργανώσει πλήθος ομιλιών και διαλέξεων για το θέμα, στηρίζεται από τον Δήμο Τρικκαίων και άλλους φορείς στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί, δρα με σεμινάρια αυτοάμυνας και οργανώνει όλο το πλέγμα των σχέσεων για την ελαχιστοποίηση και των αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

Η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται τον Δήμο, κατόπιν της απόφασης για ένταξή του με στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Θεσσαλία» 2014 – 2020 της Περιφέρεις Θεσσαλίας, η οποία χρηματοδοτεί το έργο. Για το διάστημα μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, το ποσό των 252.000 ευρώ δίνεται για τη λειτουργία του Κέντρου. Σύμφωνα με την απ[όφαση, το Κέντρο θα πραγματοποιήσει:
– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

– Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.

-Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, τα υπό δημιουργία Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και μεταξύ των δομών του δικτύου.

– Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το Συμβουλευτικό Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid) για την εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια. Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.).
Το Κέντρο βρίσκεται στο Ε ΚΑΠΗ (Απέναντι από τη ΔΕΗ), επί της οδού Θεοδοσοπούλου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2431027943.

 

Από το γραφείο Τύπου