Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου – γυμναστηρίου του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω49ΚΟΛ91-Ρ9Ε 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 227ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποδοχή Ποσού 91.000,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελούς έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Σ.Α.Τ.Α.
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΔΖ8ΟΛ91-4Ι9 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 223ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση της συνδρομής στο διαδικτυακό σύστημα Σίγμα-Plus για το σχολικό έτος 2018-2019
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ3Θ9ΟΛ91-ΦΟΡ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 226ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση της συνδρομής στο διαδικτυακό σύστημα Σίγμα-Plus για το σχολικό έτος 2018-2019
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΧΜΜΟΛ91-ΑΜ6 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 353ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΧΨΩΗ9-ΑΒΕ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 40210ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 579/2018 Α.Δ.Σ. ως προς την διάρκεια ισχύος της εγγυητικής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ4ΑΩΗ9-2ΤΒ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 40209ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για την διεξαγωγή εξετάσεων του Κέντρου για τα Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΧ08ΟΛ91-35Η 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 352ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Εστιαιώτιδας Χαράλαμπου Κολοβού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΤΨΩΗ9-1ΔΨ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 39694ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών – γυμναστηρίων των Δημοτικών Σχολείων 1ου,10o, 12ου, 20ου, 26ου , 30ου , 33ου , ΔΣ Γλίνους και ΔΣ Μεγάρχης σε Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Συλλόγους
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ξ85ΟΛ91-8ΣΛ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 351ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Απόφαση Γ.Δ.664/18-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α.ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΦΓΕΟΕΘ4-448 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4222ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ-που αφορά την «προμήθεια πολυηλεκτρολύτη».
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΘ9ΣΟΕΘ4-7ΑΠ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4222ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Απόφαση Γ.Δ.628/18-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 74302-ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 63ΛΨΟΕΘ4-205 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 3902ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Απόφαση Γ.Δ.626/18-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΚΤ 1036 & ΤΚΖ 9776-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΒΛΜΟΕΘ4-656 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 3886ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογής οικονομικού διαχειριστικού συστήματος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΡΜΕΟΕΧΤ-ΒΩΘ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 564ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Απόφαση Γ.Δ.624/18-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΚΤ 1037 & ΤΚΜ 2907-ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 7ΣΓ1ΟΕΘ4-ΠΙΑ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 3878ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4.856