Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λεβητοστασίων - καυστήρων των κτιρίων του Δήμου Τρικκαίων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9ΕΗΜΩΗ9-ΨΔΔ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14548ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας μετεγκατάστασης λεβητοστασίου συστήματος θέρμανσης Παιδικού Σταθμού Τ.Κ. Πρίνους.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 668ΦΩΗ9-550 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14542ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αίτηση του κ.Παπαγεωργίου Αθανασίου του Γεωργίου από το Χορευτικό Σύλλογο ‘Ο Απόλλων’ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1ΡΚΩΗ9-ΤΚΘ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14438ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση ψηφίσματος αποδοκιμασίας των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολλάκη εναντίον του υποψήφιου Ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΧΘΩΗ9-4ΥΤ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14496ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αίτηση του Μητροπολίτη της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομου, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 61Ζ6ΩΗ9-ΓΥΓ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14437ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aίτηση του κ.Βουτσελά Βασίλειου του Αποστόλου Υπεύθυνου Κλασικού Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7ΥΨΩΗ9-ΙΔΟ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14435ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
αίτηση του κ.Μητσιούλη Γεώργιου υποψήφιου Δημάρχου του Συνδυασμού Τρίκκης Πολιτεία για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΟΓ8ΩΗ9-Β2Μ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14436ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση του κ. Παπαγεωργίου Απόστολου της 1ΗΣ ΤΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ9ΙΤΩΗ9-3Ε0 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14434ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 699ΜΟΕΧΤ-8ΚΜ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 245ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου Πραιτωριανών Τρικάλων (Διακριτικός Τίτλος HARLEM GIFHT GYM) για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΚ9ΩΗ9-9Η2 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14426ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΣΛΩΗ9-ΛΩ5 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14412ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ BOX EE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 10
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: Ω6ΛΕΩΗ9-ΜΜ1 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14034ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΓΛΙΝΟΥΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΡ61ΟΕΘ4-Ξ91 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1518ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΒΛΩΗ9-10Γ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14167ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Τ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΛΜ3ΟΕΘ4-Τ1Σ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1511ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.048