Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΥΙΑΟΕΘ4-5Ρ2 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00494ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω0Σ3ΟΕΘ4-Ξ30 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00493ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΣΨΙΟΕΘ4-ΖΤΝ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00492ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω57ΩΟΕΘ4-ΘΧΩ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00491ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 643ΚΟΕΘ4-ΜΘΟ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00490ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΚΕ3ΟΕΘ4-ΓΟ3 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00489ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΓΕΔΟΕΘ4-6Α3 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00488ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΛΑΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 78Θ2ΟΕΘ4-4ΔΥ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00515ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω73ΞΟΕΘ4-Χ16 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00514ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω0ΨΝΟΕΘ4-ΝΨΚ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00513ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΞ2ΚΟΕΘ4-Κ7Ξ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00512ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6283ΟΕΘ4-ΝΦ6 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00511ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω63ΛΟΕΘ4-ΝΗ9 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00510ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Φ125Χ1΄΄ΜΑΥΡΟΣ,ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ.2 1/2΄΄& ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ80,Φ100)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚ0ΣΟΕΘ4-4ΗΦ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00509ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΛΡΒΟΕΘ4-04Ε 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 00508ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.117