Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ουΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ19ΩΗ9-Ω46 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 55342ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙ64ΩΗ9-Γ67 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 57003ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση « Προμήθεια υλικών -ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των ποδηλάτων που διαθέτει η επιχείρηση στο Κέντρο πληροφόρησης (info point) »
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Χ8ΛΟΕΧΤ-6ΗΜ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 640ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια υλικών για συντήρηση ποδηλάτων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ2ΦΩΟΕΧΤ-ΞΘΒ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 612ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια γάλακτος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ3ΟΕΟΕΧΤ-ΗΨΛ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 611ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 167/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ψ8ΕΝΩΗ9-2ΤΝ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 56985ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια γάλακτος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ4Γ0ΟΕΧΤ-0ΤΤ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 610ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63549 & ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 96598
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ7Ρ5ΟΕΘ4-Α1Κ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 856/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες καθαριότητας των υπόγειων χώρων στάθμευσης της επιχείρησης μηνός Νοεμβρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΛΠΩΟΕΧΤ-03Μ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 609ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΥΑΣΟΕΘ4-ΔΦΘ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 855/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΛΣΤΟΕΘ4-ΙΝΑ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 854/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΧΨΘΟΕΘ4-Θ4Σ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 853/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ξ3ΜΟΕΘ4-ΤΨ2 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 852/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ 15 KVA ΣΕ 85 KVA ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41078410-01 ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 97ΥΑΟΕΘ4-ΠΚ8 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 851/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΗΓΩΟΕΘ4-ΥΦΚ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 850/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.128