Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΑΩΨΟΕΘ4-Σ9Ο 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 812ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 96Ρ1ΟΕΘ4-ΞΜΥ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 811ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 902ΜΟΕΘ4-7ΞΜ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 810ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 95Β1ΟΕΘ4-9ΛΟ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 809ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΠ87ΟΕΘ4-Ψ93 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 808ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για τη μείωση εγγυήσεων εκτελεσμένων εργασιών (ανάληψης δεκάτων) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ4ΗΔΟΕΘ4-6ΕΜ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 3924ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρακτική άσκηση σπουδαστών του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων στον Δήμο Τρικκαίων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 939ΑΩΗ9-7ΟΧ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 54301ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προδιαγραφών για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ)»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΖΨΩΗ9-794 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 54263ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια γάλακτος για εργαζόμενους-Νοέμβριος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 613ΨΟΕΧΤ-Υ97 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 483ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης ανακοινώσεων σε τοπικές εφημερίδες του Ν. Τρικάλων».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΑΗΩΗ9-ΠΙ6 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54185ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Δημάρχου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΣ3ΩΗ9-ΜΓΦ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54195ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 679ΓΩΗ9-ΡΤ4 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54173ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου του γραφείου Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων Αντιγόνη Ξάνθου του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Α΄
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΗ9-2ΡΡ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54066ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου Τροποποιητικού Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΟΙΩΗ9-ΞΘΟ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 53564ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 20/25 ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Κ5ΓΟΕΘ4-ΘΩΜ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 807ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,766