Δήμος Τρικκαίων

ΔΕΥΑΤ: Αλλάζουν οι σωλήνες ύδρευσης στο κέντρο των Τρικάλων

30 Ιουλίου 2018
  Εργο ουσίας για την υγεία των πολιτών - Με 3.000.000€ από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» το έργο πνοής από τη δημοτική επιχείρηση

 

Ένα έργο τεράστιας σημασίας για την υγεία των πολιτών αναλαμβάνει η ΔΕΥΑΤ: την αντικατάσταση των σωλήνων του παλιού δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Σωλήνων από αμίαντο ή από πλαστικό, που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.000.000€ και εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», (Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η ΔΕΥΑΤ είχε υποβάλλει τον σχετικό φάκελο μετά την εκπόνηση των μελετών από την Τεχνική της Υπηρεσίας και έλαβε τα θετικά νέα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

Με το συγκεκριμένο έργο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών για την ύδρευση χιλιάδων πολιτών στα Τρίκαλα. Κάτι που αποτελεί τμήμα της βασικής προτεραιότητας της ΔΕΥΑΤ για  αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης προς όφελος της υγείας των πολιτών.

Οι αριθμοί

Κόστος: 3.000.000 €
Μήκος σωλήνων: περ. 24,3 χλμ. (21,0 km αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και 3,4 km σωλήνες PVC)
Σύνολο έκτασης: 630 στρέμματα περιμετρικά της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου
Σύνολο παροχών: 1.437 παροχές
Αριθμός ωφελούμενων: 19.959 κάτοικοι
Είδος ωφελουμένων: Ιδιώτες, επαγγελματίες, ξενοδοχεία, επισκέπτες

Αναλυτικά:

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 3.000.000,00 € και το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 24,3  χλμ. στην πόλη των Τρικάλων (21 χλμ.αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και 3,4 χλμ. σωλήνων PVC). Η αντικατάσταση αγωγών αφορά στην περιοχή του κέντρου των Τρικάλων (περιμετρικά της πλατείας Πολυτεχνείου) και εκτείνεται σε έκταση περίπου 630 στρεμμάτων.

Εκτιμάται ότι συνολικός αριθμός των ωφελούμενων κατοίκων σύμφωνα με τον αριθμό των παροχών (1.437), των  ξενοδοχειακών μονάδων και καταστημάτων εστίασης που βρίσκονται στην υπό μελέτη περιοχή ανέρχεται σε 19.959 κατοίκους.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ κ. Νίκος Λέρας τόνισε ότι «με το έργο αυτό συνεχίζεται η υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης. Πλέον θα έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης που θα εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων, των ενοίκων των ξενοδοχείων και των επισκεπτών του κέντρου της πόλης των Τρικάλων και θα αναβαθμίσει τα ποιοτικά, ποσοτικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου».

 

Από το γραφείο Τύπου