Δήμος Τρικκαίων

ΔΕΥΑΤ: Αποκατάσταση πλατείας μετά το χρήσιμο έργο για τα όμβρια στην Μπάρα

8 Ιουλίου 2021

Με τα έργα αποκατάστασης, ολοκληρώνεται ένα έργο ουσίας για την Μπάρα και τα θέματα με τα όμβρια και τα ακάθαρτα ύδατα στην περιοχή. Η ΔΕΥΑΤ ξεκίνησε τις εργασίες αποκατάστασης στην πλατεία μπροστά από το 1ο ΕΠΑΛ, ανάμεσα στο σχολείο και το 10ο Δημοτικό. Εκεί, όπου πέρυσι ξεκίνησαν οι εργασίες για τις «Βελτιώσεις στα δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων της περιοχής Μπάρας Τρικάλων», με προϋπολογισμό 226.000 € πλέον Φ.Π.Α. Το έργο ήταν δύο έργα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε κάτω ακριβώς από τη συγκεκριμένη πλατεία, που άλλαξε πλήρως μορφή, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση να είναι απαραίτητη. Η ΔΕΥΑΤ, εκτός από το τμήμα που αφορούσε στην επαναφορά του πράσινου στην πλατεία, ανέλαβε τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και γενικότερα, την αναμόρφωση της πλατείας, που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Το δεύτερο έργο αφορούσε σε τμήμα ανατολικότερα του αγωγού, στην περιοχή πέριξ της οδού Μαβίλη. Ετσι, οι αγωγοί και το νέο αντλιοστάσιο επιλύουν τα προβλήματα στην περιοχή, που ως… Μπάρα, συγκέντρωνε πολλά όμβρια και ακάθαρτα ύδατα, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα μπροστά από τα γειτονικά σχολεία και σε γύρω δρόμους.

Από το γραφείο Τύπου