Δήμος Τρικκαίων

ΔΕΥΑΤ: «Εχουμε ήδη καθαρίσει το 70% των φρεατίων»

1 Νοεμβρίου 2019

Βασικό στοιχείο για την αποφυγή πλημμυρών και συγκέντρωσης υδάτων μετά από βροχή, είναι ο καθαρισμός των φρεατίων. Η ΔΕΥΑΤ καθημερινώς καθαρίζει φρεάτια συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων, είτε με το προσωπικό της χειρωνακτικά, είτε με το ειδικό μηχάνημα καθαρισμού που διαθέτει.
Μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχε καθαριστεί προληπτικά το εσωτερικό του 70% των φρεατίων υδροσυλλογής. Μάλιστα, σε πολλά φρεάτια η υπηρεσία παρενέβη και δεύτερη και τρίτη φορά, καθώς η πτώση των φύλλων των δέντρων οδηγούσε σε κάλυψη των φρεατίων. Η κάλυψη αυτή γίνεται και με τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται στα φρεάτια, δυσχεραίνοντας τη ροή των ομβρίων υδάτων. Με δεδομένη την έναρξη των βροχοπτώσεων, η ΔΕΥΑΤ συνεχίζει το έργο της και απευθύνει έκκληση στους πολίτες, να συνεργάζονται για την αποφυγή συγκέντρωσης απορριμμάτων στις σχάρες των φρεατίων.

Από το γραφείο Τύπου