Δήμος Τρικκαίων

Δεύτερο έργο σε πλατεία του Δενδροχωρίου

2 Αυγούστου 2019

Οι «Διαμορφώσεις προσπελασιμότητας ΑμεΑ στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου Δ. Τρικκαίων», είναι το δεύτερο έργο που μέσα σε δύο μήνες υπογράφει ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Πρόκειται για αναπλάσεις και αναμορφώσεις, που ψηφίστηκαν την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σύμβαση να υπογράφεται στις 2 Αυγούστου 2019.  Οι εργασίες θα γίνουν στο οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου,  όπου βρίσκονται το κοινοτικό κατάστημα της πρώην Κοινότητας και ο Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού.
Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι καθαιρέσεις παλαιών άοπλων σκυροδεμάτων, γενικές εκσκαφές, τοποθέτηση κρασπέδων, σκυροδέτηση νέων διαδρόμων, πλακόστρωση με πλάκα πεζοδρομίου και  κατασκευή νέων στηθαίων και ραμπών.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.800 € και τη σύμβαση υπέγραψε ο κ. Πάνος Σγουραλής, εκπρόσωπος της εταιρείας Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που ανέλαβε το έργο. Ο Δήμος Τρικκαίων και ο κ. Παπαστεργίου προχωρούν τα έργα στα χωριά, με έμφαση στην περιφέρεια του Δήμου συνολικότρα. Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, επίσης στο Δενδροχώρι, είχε υπογραφεί η σύμβαση για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δενδοχωρίου». Με άλλα 24.800€, ο εργολάβος προχωρά σε πλήθος εργασιών στη δεύτερη πλατεία του χωριού, με βάση τον προγραμματισμό και την προσοχή που δίνει ο Δήμος Τρικκαίων στα χωριά.

 

Από το γραφείο Τύπου