Δήμος Τρικκαίων

Δεύτερο κολυμβητήριο στα Τρίκαλα!

26 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων μετατρέπει την πισίνα του Αη Γιώργη σε κολυμβητικό χώρο αξιώσεων

Θάλασσα μπορεί να μην έχουμε, αλλά θα έχουμε δύο κολυμβητήρια! Καθώς ένα πολύ μεγάλο έργο ουσίας ξεκινά ο Δήμος Τρικκαίων: πρόκειται για την ουσιαστική αναβάθμιση της πισίνας του πάρκου στον Αη Γιώργη, σε κλειστό κολυμβητικό χώρο. Ενας χώρο που ζητά όλη η πόλη, και μάλιστα στο πιο όμορφο πάρκο της, με δεδομένη την τεράστια αύξηση των αναγκών για εκμάθηση κολύμβησης ως άθλημα και ως εξάσκηση.
Το δεύτερο αυτό κολυμβητήριο, έπεται της πλήρους ανακατασκευής που έγινε από τον Δήμο Τρικκαίων στο υπάρχον κολυμβητήριο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μπάρας. Και, επομένως, ακολουθείται μια σειρά έργων για τον αθλητισμό, ειδικά για τον υδάτινο, που σε μια τέτοια περιοχή, μακριά από τη θάλασσα, είναι αδήριτη ανάγκη για τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές.

Το πρόγραμμα

Η μελέτη για το έργο έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου Τρικκαίων» και εκπονήθηκε άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.
Η άμεση αυτή ανταπόκριση οφειλόταν στο ότι έπρεπε να υπάρχει έτοιμη μελέτη για την πρόσκληση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του υπουργείου Εσωτερικών, που χρηματοδοτεί αθλητικές εγκαταστάσεις και έχει τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Ετσι, η μελέτη του Δήμου Τρικκαίων εντάσσεται στο έργο με τον γενικό τίτλο «Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητικής δεξαμενής στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Τρικάλων», με προϋπολογισμό 1.200.000€. Τα μισά από αυτά θα προέλθουν από το πρόγραμμα και τα μισά από τον Δήμο Τρικκαίων.

Το έργο

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 εγκρίθηκε η υποβολή της μελέτης και η δέσμευση των 600.000€ από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το συγκεκριμένο έργο.
Το οποίο θα αφορά σε πλήρη ανακαίνιση και ανακατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής μήκους 25 μ., των υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται γύρω από αυτή στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με σκοπό την συντήρηση και αναβάθμιση της πισίνα.
Προβλέπονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες καθώς και η προθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την επισκευή , συντήρηση και ανακαίνιση όλων των χώρων (αποδυτήρια, ντους, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διοίκησης και υπηρεσιών αναψυχής) γύρω από την πισίνα. Επιπλέον θα γίνουν και όλες οι εργασίες  για την ανακαίνιση της πισίνας με σκοπό την ασφαλή επαναλειτουργία της, ως κλειστού πλέον χώρου.

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης