Δήμος Τρικκαίων

Διαδραστικά σεμινάρια για επιμόρφωση στελεχών του Δ. Τρικκαίων

25 Οκτωβρίου 2021

Βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες μέσω επιμόρφωσης στελεχών του, προωθεί κ Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για σειρά σεμιναρίων σε προϊσταμένους/ες διευθύνσεων και τμημάτων του Δήμου, σε θέματα ηγεσίας, οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός, η διαμόρφωση στελεχών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στα νέα δεδομένα, είτε μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών είτε μέσω της αποτελεσματικότερης διοίκησης. Στόχος, η περαιτέρω βελτίωση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Δήμου.
Με δεδομένο, μάλιστα και το ότι αναμορφώθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, η ανάγκη επιμόρφωσης συμβαδίζει με την προσπάθεια να αναδειχθεί ουσιαστικότερος τρόπος διοίκησης και επίλυσης προβλημάτων. Ένα πρόσθετο στοιχείο τόνισε σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας την παρακαταθήκη που μένει στις δημοτικές υπηρεσίες από τα σεμινάρια αυτά, ως προς τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη γενικότερη επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου.
Τα σεμινάρια υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας OptimalHR, με υπεύθυνο τον τρικαλινό κ. Γ. Μπαμπαλιάρη, είναι διαδραστικά, διαρκούν 40 ώρες χωρισμένες σε 8 ανεξάρτητες ενότητες, με διαφορετική κάθε φορά θεματολογία.

Από το γραφείο Τύπου

Θανάσης Μιχαλάκης