Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "Οριστική αρχιτεκτονική, στατική και η/μ μελέτη για το έργο ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»"

22 Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1.Διακηρυξη ανω των οριων _2020_final_signed

3.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-SIGNED

4.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ-signed

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-SIGNED

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΕΕΕΣ-SIGNED

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ_ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ