Δήμος Τρικκαίων

Διαγωνισμός για την περίφραξη 12ου Δημοτικού Σχολείου

4 Απριλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 12ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_12οΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_12oDHMOTIKO

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_12oDHMOTIKO

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_final

ENTYPO PROSFORAS_12oDHMOTIKO

TEYD_v1.0

ΣΑΥ_12oDHMOTIKO

ΦΑΥ_12oDHMOTIKO

ΕΣΥ_12oDHMOTIKO