Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ανάπλαση δημοτικού Skate Park

20 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-SIMAP

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

espd-request-v2(1)

espd-request-v2-1

ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_624ΘΩΗ9-4ΟΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ