Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2022 - 2023"

21 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο
1.Διακήρυξη_signed
2.espd-request-v2_signed
3.Τεχνική περιγραφή_signed
4.Προϋπολογισμός_signed
5.Τιμολόγιο_signed
6.ΕΣΥ_signed
7.ΣΑΥ_signed
8.ΦΑΥ_signed
9.Περιληπτική διακήρυξη_signed