Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

12 Ιουλίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 καθώς και του Ν.4155/13 η «Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων»,. Αναλυτικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313-51213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 29/6/2016
Αριθ. Πρωτ.: 32004

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤ Ζ΄ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α_B_Δ_Z_H_

ΟΡΘΟ ΠΑΡΑΡΤ Ζ ΤΙΜΟΛ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ’

ΠΑΡΑΡΤ Ζ΄ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΄

ΠΑΡΑΡΤ Ζ΄ ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Θ΄

ΠΑΡΑΡΤ Ζ΄ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι΄

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-2