Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ – ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

12 Μαΐου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ