Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για αγροτική οδοποιία στις Δ.Ε. Καλλιδένδρου, Κόζιακα & Φαλώρειας

18 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αγροτική οδοποιία στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 18/5/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛ ΚΟΖ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ