Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για αγροτική οδοποιία Ζηλευτής-Παλαιοπύργου

1 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 1/9/2017

0.Εξώφυλλο

1 Διακήρυξη

2 ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός

5.Τιμολόγιο

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ