Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για Αγροτική οδοποιία Α' & Β' τομέα 2018-2019

4 Ιουλίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΟΜΕΑ 2018-2019»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΦΑ
Τηλ.: 2431063243
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/7/2018

0.Εξώφυλλο_signed

1.Διακήρυξη_signed

2.ΤΕΥΔ_signed

3.Τεχνική περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_signed