Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ανακατασκευή αθλητικών κέντρων Πυργετού & Μπάρας

21 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων, διακηρύττει ότι στο Δημαρχείο του Δήμου Τρικκαίων, θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τηλ.: 2431063234
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 21/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 30315

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TELIKOS

4. ΓΗΠΕΔΑ_ΕΣΥ

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

20161228-PROTYPO_ERGON_KATO_TON_ORION

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ