Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για «Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού Μεγ. Καλυβίων»

31 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ _ΤΕΛΙΚΟ 24-05-2021_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

0 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-1-SIGN

5 ΣΑΥ-sing

6 ΦΑΥ-sing

9 ΤΕΥΔ

9 ΤΕΥΔ-SIGN

31-5PAIDIKOS KALYVIA OIKONOMIKH PROSFORA

NEA ΕΣΥ-SIGN

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27-05-2021-SIGN

ΤΕΥΔ ΚΑΛΥΒΙΑ signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-sing

Τιμολόγιο H-M Παιδικός Μεγ Καλύβια-sing

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ-sing