Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα των Δ.Ε. Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου»

1 Αυγούστου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ
Τηλ.: 2431063226
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 1/8/2018

1 Διακήρυξη (κάτω των ορίων 2-3-18)_TEXNIKA

2 ΤΕΥΔ

2 ΤΕΥΔ

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5 Τιμολόγιο 1 (2)

6 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (2)

7 ΣΑΥ 2

8 ΦΑΥ 2

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ