Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2021 - 2022»

31 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΔΙΚΑ
Τηλ.: 2431063241
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 31/5/2021

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη_signed

2.ΤΕΥΔ_signed

3.Τεχνική περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_signed