Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Εστιαιώτιδας, Μ.Καλυβίων, Παληοκάστρου & Παραληθαίων

18 Μαΐου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Μ.Καλυβίων, Παληοκάστρου & Παραληθαίων του Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 18/5/2017

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ