Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ

2 Ιουνίου 2020
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431063232
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/6/2020

Διακήρυξη τελικη

ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ1 _2_

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ Καλονερι_signed

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙ_signed