Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24 Οκτωβρίου 2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που προορίζεται για προσωρινή εναπόθεση αδρανών υλικών που βρίσκεται στην περιοχή Κόκκινου Πύργου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431351112
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 24/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 38363

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ