Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Δ.Ε. Καλλιδένδρου & Εσταιώτιδος

8 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΡΛΙΔΑ
Τηλ.: 2431351111
Τρίκαλα, 8/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4063

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ