Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για εκμίσθωση έκτασης στον οικισμό Ριζαριού

5 Ιουνίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης επιφανείας 60,90 στρεμμάτων που βρίσκεται στον oικισμό Ριζαριού της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΡΛΙΔΑ
Τηλ.: 2431351111
Τρίκαλα, 5/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 20886

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ