Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για εκμίσθωση καταστήματος στην Φωτάδα

15 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος- παλαιού κοινοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στην Τ.Κ Φωτάδας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Νταλάση Αικατερίνη
Τηλ.: 2431351113
Τρίκαλα, 15/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1423

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΑΔΑ