Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ενοικίαση ηχητικών & εξέδρας για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

20 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΕΔΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 44812

9.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΗΧΗΤΙΚΑ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ- ΗΧΗΤΙΚΑ ΧΡ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018-2019

10.ΕΝΤΥΠΟ_ΗΧΗΤΙΚΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ