Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

12 Ιουνίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (CPV 45316000-5).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ
Τηλ.: 2431363239
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/6/2018

1 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Εξώφυλλο

2 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τεχνική Έκθεση

3 Επέκταση δημοτικού φωτισμού ΠΥ

4 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τιμολόγιο

5 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Προδιαγραφές

6 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Περιληπτική Διακήρυξη

8 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Αναλυτική Διακήρυξη (γ)

9 Επέκταση δημοτικού φωτισμού ΣΑΥ

10 Επέκταση δημοτικού φωτισμού ΦΑΥ

11 ΤΕΥΔ